բարբառ

բարբառ

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,12 12,9
voix, parole

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՐԲԱՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. (բառ եւ բառ՝ յօդիչ բանից.) φωνή, φθογγή, φθέγμα vox, sonus Ձայն մարդկային. լեզու բանաւորաց. բան. խօսք. պատգամ. մարդու ձան. ... *Լեզու մի եւ բարբառ մի ամենեցուն: Զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 2 0146 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. (լծ. լտ. սօնուս ). φωνή vox φθόγγος sonus ἡχώ echo, sonitus. Հնչիւն ʼի բախմանէ օդոյ յունկն հասեալ. շչիւն շառաչիւն յերկրէ եւ յերկնէ. գոչիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0307 Chronological Sequence: 9c, 14c գ. Նախաձայնութիւն կամ բարբառ մարգարէից. առասացութիւն. *Համաձայնեալ ʼի վերուստ առձայնութեամբ սրբոց մարգարէից: *Կատարի բարբառ առձայնութեան նախատեսացն. Զքր. կթ.: *Վերակատարել զնախասաց առձայնութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՅ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ῤῆμα verbum Ըստ քերականաց՝ Մասն բանի յայտարար գործողութեան. ... *Բայ է բառ անհոլով՝ ընդունական ամանակաց, դիմաց, եւ թուոց, որ ներգործութիւն կամ կիր յարկացոցէ. Թր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՌ — (ի, ից.) NBH 1 439 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. λέξις vocabulum, dictio Ձայն մարդկեղէն՝ յօդաւոր եւ նշանական, յորմէ կազմի բան եւ խօսք եւ բարբառ եւ ճառ. ... *Բառ է մասն դուզնաքեայ՝ ըստ (կամ ʼի) բաղդասութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԵԶՈՒ — (զուի, աւ, աց, օք. կամ զուոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γλῶσσα lingua. (լծորդ գտանին ընդ հյ. եւ եբր. լազօն. քաղդ. լիզան. ար. լիսան, լուղէթ. յն. ղլօ՛սսա. լտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՕՍՔ — (սից, սիւք.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c գ. ԽՕՍՔ λάλημα, λαλιά loquela λόγος , ὀμιλία verbum, sermo, homilia, conversatio μελέτη meditatio, declamatio φθόγγη, γος vox եւն. որ եւ ԽՕՍ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՆՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. եւ ն. Արմատն է Հունչք. (լծ. կանչել. խանչել. գանգել. վանգել. գոչել.) ἡχέω, ἑξηχέω sono, tinnio φωνέω vocem edo βοάω clamo βομβέω bombum edo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՆՉԻՒՆ — (չիւնք.) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. ՀՆՉԻՒՆ ՀՆՉՈՒՄՆ. ἧχος, βόμβοσις, βόμβος sonus, sonitus, strepitus եւն. Հնչելն. ձայն. գոչիւն. բարբառ լսելի. շաչիւն. շնչիւն. բոմբիւն. դղրդիւն. հռչակ. արձագանգ. ձան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԱՌ — (ի, ից.) NBH 2 0172 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ῤῆσις, λόγος, μῦθος, ὀμιλία , ἰστορία oratio, eloquium, sermo, tractatus, historia διάλεξις dissertatio κεφαλίς capitulum եւն. Բան ձայնաւոր կամ գրաւոր՝ ճոխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.